خدمات ما

فیشور سیلنت

قبل از درمان

بعد از درمان

فیشور سیلنت

فیشور سیلانت جزو  درمانهای پیشگیری کننده می باشد.  دندان ۶ یا آسیای اول  جزو اولین دندان های دائمی است که در دهان رویش می یابد. این دندان در سن ۶ سالگی در دهان ظاهر می شود  و  اکثرا والدین تصور می کنند که  این دندان هم جزو دندان های شیری است و عدم   مراقبت کافی باعث پوسیدگی زودرس  و ایجاد مشکل در سالیان بعد می شود.لذا مراقبت و توجه به بهداشت این دندانها اهمیت ویژه ای دارد.برای حفظ و نگهداری و چلوگیری از پوسیدگی  این دندانها  درسنین کودکی که ممکن است کودک بهداشت دهان و دندان را بخوبی رعایت نکند درمان فیشور سیلانت پیشنهاد می گردد. در این درمان شیارهای عمیق سطح دندان که ممکن است  مواد غذایی در آن باقی مانده و محل رشد باکتری ها و در نتیجه ایجاد پوسیدگی شود   توسط یک نوع چسب(کامپوزیت یا سیلانت) پوشانده شوند تا از بروز پوسیدگی در این شیارها در آینده جلوگیری گردد. به این درمان فیشورسیلنت-تراپی گفته می شود.