خدمات ما

درباره پزشک


دکتر منیره السادات تهرانی
جراح دندانپزشک

■ فلوشیپ دندانپزشکی زیبایی از ایتالیا
■ عضو انجمن متخصصین ترمیمی ایران
■ مربی سابق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
■ عضو آکادمی ایمپلنت آمریکا (I C O I)

عکس های کلینیک

عکس کلینیک ( ۴ )
عکس کلینیک ( ۳ )
عکس کلینیک ( ۲ )
عکس کلینیک ( ۱ )